Integriteitsbeleid DSZ

Algemeen

De zwemvereniging DSZ hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat waarin sporters zich op hun gemak voelen, zich volgens de norm gedragen en op een sociale manier met elkaar omgaan. In het bijzonder het kader bij elementair zwemmen, de trainers, coaches en begeleiders van de sporttakken leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de sporter en het creëren van een veilig sportklimaat. Zij geven het goede voorbeeld en speken sporters en elkaar aan op sociaal gedrag, zelfvertrouwen, omgaan met verschillen, acceptatie en doorzettingsvermogen.

Specifiek

Onaangepast gedrag zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd in de vereniging. Voor alle kaderleden geldt dat zij zich dienen te houden aan de regels van de beroepscode van de KNZB vastgelegd in het Q-reglement te vinden op de website van de KNZB: http://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/

Daarnaast geldt in het bijzonder dat men zich moet houden aan de elf gedragsregels seksuele intimidatie voor sportbegeleiders. Deze zijn te lezen op de website van NOC/NSF: https://www.nocnsf.nl/sportenintegriteit

Aannamebeleid

Vrijwilligers die werkzaamheden (gaan) verrichten bij DSZ dienen in het bezit te zijn van een VOG (dan wel een VOG te hebben aangevraagd). Elke vrijwilliger zal lid worden van de vereniging en als zodanig onderworpen zijn aan het tuchtrecht van de KNZB.

Nieuw kader bij het elementair zwemmen dat nog niet eerder bekend is bij de vereniging als lid zal worden gevraagd om de motivatie waarom zij willen helpen. Voor een bestaand lid van de vereniging, die gaat helpen, geldt dat het verantwoordelijk kader van het uur waarvan hij/zij afkomstig is aangeeft of zij vertrouwen hebben in betrokkene. Nieuw kader wordt begeleidt door de uurverantwoordelijke teneinde een goede indruk te krijgen van zijn of haar functioneren en om zeker te stellen dat zij volgens de gewenste normen optreden.

Voor nieuw kader bij de sporttakken geldt dat het bestuurslid verantwoordelijk voor de betreffende sporttak zich een mening vormt over de achtergronden van betrokkene en of hij/zij mag beginnen.

In het geval van twijfel over aanname wordt het bestuur direct geïnformeerd en besluit het bestuur over al dan niet aanstellen van het betrokken kaderlid. Tegen dit besluit staat overigens beroep open via de ALV van de vereniging conform de statuten.

Vertrouwens Contact Persoon

De voorzitter van de vereniging treedt op als Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Indien gewenst kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk Vertrouwens Contact Persoon via het vertrouwenspunt sport van NOC/NSF te vinden via de webpagina: http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

Vragen

Met vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur.

Menu